page_banner

ATPACK Darparu Datrysiad Awtomatig I S'YOUNG

ATPACK Provide Automatic Solution To S'YOUNG

Mae cynhyrchion â gwyddoniaeth a thechnoleg yn dod yn fwy deniadol yn enwedig ar ôl COVID-19 i'r mwyafrif o gwmnïau gweithgynhyrchu harddwch a cosmetig oherwydd bod pobl yn sylweddoli'r ffaith mai gweithlu fydd mater prinder. O'r flwyddyn ddiwethaf mae Suzhou ATPACK Machinery wedi cyflogi mwy o beirianwyr Ymchwil a Datblygu i ddatblygu datrysiad awtomatig i fodloni gofynion cwsmeriaid.
Roedd Unifon (sydd bellach wedi newid enw i S'YOUNG), y cwmni mwgwd wyneb Rhif 1 byd-eang sydd hefyd yn gwmni harddwch deg uchaf byd-eang yn gofyn am botel / jar awtomatig llawn yn llwytho, llenwi, capio llwytho caeadau, codio, archwilio a chartonio llinellau. gyda chludiant AGV. Ar ôl gwerthuso gallu a datrysiad technegol gwahanol gyflenwr, o'r diwedd fe wnaethant benderfynu dewis ATPACK fel y darparwr ar gyfer ei ddwy linell awtomatig a fydd yn cael eu gosod ym mis Mehefin, 2021. Mae'r gorchymyn hwn yn un enghraifft i brofi bod Suzhou ATPACK bellach yn gwmni blaenllaw ym maes harddwch a cosmetig. diwydiant gweithgynhyrchu.


Amser post: Mai-08-2021